summitunlimited
瑞典建筑与设计简介

瑞典建筑与设计简介

120 SEK

本书作为瑞典建筑与设计简介,为您提供有关瑞典设计界的一个简明扼要的综述,使您可以准确翔实地了解世界顶级建筑与设计国家之一。

En kort introduktion till svensk arkitektur och design. Detta är titeln på en nyutgiven bok på mandarin, som är just vad den utlovar. På 120 faktapackade sidor berättas den svenska arkitekturens och designens historia, vilka händelser och institutioner som format den och presenterar ett urval av vilka de tongivande aktörerna är idag.

A Short Introduction to Swedish Architecture and Design. This is the titel of the most up to date guide on the subject in the mandarin  language. On 120 pages the story of Swedish architecture and design is illustrated in words and images. Learn about the events and institutions that shaped it and get to know a selection of who the most important Swedish creators are today.

Title: A Short Introduction to Swedish Architecture & Design
Pages: 120
Binding: Paperback
Publ.year: 2016

ISBN: 978-91-87733-05-5

Language: Mandarin

Measure: 120 x 180 mm

Publisher: Summit

Authors: Daniel Golling and Gustaf Kjellin

Translation: Lingling Qi 

  Design: Summit