summitunlimited
Краткое введение в шведскую архитектуру и дизайн

Краткое введение в шведскую архитектуру и дизайн

120 SEK
Краткое введение в шведскую архитектуру и дизайн. дает моментальное и всестороннее представление о мире шведского дизайна. Книга являет собой точный и информативный обзор всего того, что нужно знать об одной из ведущих стран мира в области архитектуры и дизайна.

En kort introduktion till svensk arkitektur och design. Detta är titeln på en nyutgiven bok på ryska, som är just vad den utlovar. På 120 faktapackade sidor berättas den svenska arkitekturens och designens historia, vilka händelser och institutioner som format den och presenterar ett urval av vilka de tongivande aktörerna är idag.

A Short Introduction to Swedish Architecture and Design. This is the titel of the most up to date guide on the subject in the Russian language. On 120 pages the story of Swedish architecture and design is illustrated in words and images. Learn about the events and institutions that shaped it and get to know a selection of who the most important Swedish creators are today.

Title: A Short Introduction to Swedish Architecture & Design
Pages: 120
Binding: Paperback
Publ.year: 2013
Language: Russian
Measure: 120 x 180 mm
Publisher: Summit
Authors: Daniel Golling and Gustaf Kjellin
Translation: Irina Karelina
Design: Summit